БАКОТ проведе Семинар по озонотерапия в Хисаря

Българската Асоциация по Кислородо Озоно Терапия (БАКОТ) наскоро проведе семинар за приложение на озонотерапията при лечение на различни заболявания (11-12 юни 2022 г.). Събитието се проведе в Хисаря, България, и беше ръководено от проф д-р Желев, председател на Управителния Съвет и водещ експерт по озонотерапия.

Семинарът обхвана широк кръг от теми,  механизми на действие на озона и клинични приложения на озонотерапията. Проф. Желев се спря и на безопасността и ефикасността на озонотерапията и отговори на въпроси на участниците.

„Бях много доволен да бъда водещ лектор на семинара на БАКОТ по озонотерапия. Бях впечатлен от огромния интерес към озонотерапията сред участниците и се радвам, че мога да споделя своите знания и опит с тях. Вярвам, че озонотерапията е безопасно и ефективно лечение за различни здравословни проблеми и съм убеден, че тя ще се използва още по-широко в бъдеще“, каза д-р Желев.

„Семинарът беше много добре организиран, а съдържанието беше изчерпателно и информативно. Силно препоръчвам семинарите на БАКОТ на всеки, който се интересува от озонотерапията“, каза един от присъстващите. 

БАКОТ е отдадена на обучението на здравни специалисти за ползите от озонотерапия. Асоциацията планира да провежда повече обучителни семинари в бъдеще, както и да предоставя образователни материали на своя уебсайт.

Обучителен семинар, Хисаря 2022г