БАКОТ проведе курсове за обучение по озонотерапия

БАКОТ проведе успешно своя четвърти обучителен курс за сертифициране на озонотерапевти съгласно приетата август 2022 програма и план за обучение. Курсът се проведе в два отделни модула- първи теоретичен в два дни 15-16 март 2024 и втори практичен в два дни 11-12 май 2024 с полагане на писмен тест за издаване на сертификат. Взеха участие 11 колеги- 5 лекари и 6 медицински специалисти. Теоретичният модул се проведе в МЦ Кортекс София от д-р Георги Петрешковски. Практичният модул се проведе в МЦ Оксилайф от проф Красимир Желев. Сертификати за успешно положен изпит бяха дадени на 9 души, нови членове на асоциацията и озонотерапевти, с които общия брой членове достигна 103.
Очаквайте скоро през есента и зимата на 2024 да бъдат обявени дати за записване за нов обучителен курс.

Обучителни Курсове, София 2024г