БАКОТ проведе курсове за обучение по озонотерапия

Българската Асоциация по Кислородо Озонотерапия (БАКОТ) наскоро проведе два обучителни курса по основи на озонотерапията в медицинската практика. Те бяха разделени на теоретична и практическа част. Обученията се проведоха в София и бяха ръководени от проф. Желев и д-р Петрешковски, водещи специалисти по озонотерапия. Четиримата участници в първия (2022 г.) и петимата участници във втория курс (2023 г.) завършиха успешно и получиха сертификат за работа с озонови методи. 

Курсът на обучение се провежда по одобрена учебна програма на БАКОТ и се издава сертификат след полагане на писмен изпит, обхващащ широк кръг от теми, включително механизми на действие на озона и клинични приложения на озонотерапията.

Проф. Желев и д-р Петрешковски обсъдиха и безопасността и ефикасността на озонотерапията, начините й на приложение и отговориха на въпроси от курсистите.

Обучаващите се проявиха голям интерес към озонотерапията и бяха любознателни да научат повече за правила на работа и ползите в практиката.

В обучителния курс взеха активно участие здравни специалисти, които се интересуват от внедряване на озонотерапията в своите практики.

БАКОТ се ангажира да обучава здравни специалисти относно основи, работни правила и ползи от озонотерапията. Асоциацията планира да провежда повече обучителни курсове в бъдеще, като също така ще предоставя образователни материали на своя уебсайт.

Обучителни Курсове, София 2022-23г