БАКОТ проведе Ообщо Събрание на 18 февруари 2023 г

Българската Асоциация по Кислородо Озонна Терапия (БАКОТ) проведе Общо Събрание на 18 февруари 2023 г. в София.

На срещата присъстваха представители от цяла България и тя бе ръководена от д-р Желев и д-р Петрешковски, членове на Управителния Съвет на БАКОТ.

На събранието бяха обсъдени редица важни теми, включително промени в Устава, учебни програми, както и дейността и усилията на Асоциацията за популяризиране на озонотерапията в България.

Общо Събрание, 18.02.2023