Българска Асоциация по Кислородо Озоно Терапия

Българската Асоциация по Кислородо Озоно Терапия (БАКОТ) е професионална асоциация, посветена на популяризирането на озонотерапията като безопасно и ефективно лечение на различни медицински състояния. БАКОТ е основана през 2010 г. от група лекари и учени, които се интересуват от потенциалните ползи на кислородо-озоновата терапия.

БАКОТ предоставя обучение и подкрепа на пациенти, практикуващи лекари и широката общественост относно кислородо-озоновата терапия. БАКОТ също провежда изследвания за ефективността на кислородо-озоновата терапия и се застъпва за използването на кислородо-озоновата терапия в системата на здравеопазването.

БАКОТ се ангажира да осигури на пациентите достъп до безопасно и ефективно медицинско лечение. Озонотерапията е безопасно и ефективно лечение за различни състояния и БАКОТ се стреми да направи това лечение достъпно за възможно най-много хора в България.

БАКОТ е член на Световна Федерация по Озонотерапия (WFOT)

Нашата МИСИЯ

Нашата мисия е да насърчаваме безопасното и ефективно използване на озонотерапията за превенция и лечение на заболявания. Ние сме посветени на развитието на знанията и разбирането за озонотерапията в България.

По-конкретно, нашата цел е да:

 • Осигуряваме висококачествено образование и обучение по озонотерапия на практикуващи лекари, пациенти и широката общественост.
 • Провеждаме изследвания за ефикасността и безопасността на озонотерапията.
 • Насърчаваме използването на озонотерапия като допълнителна или алтернативна терапия за различни състояния.
 • Посредничим за правата на пациентите, които използват озонотерапия.

Нашата Визия

Нашата визия е да бъдем водещ източник за информация и обучение по озонотерапия в България и света. Ние си представяме свят, в който озонотерапията е широко призната като безопасно и ефективно лечение за различни състояния.

Ние вярваме, че озонотерапията има потенциала да подобри живота на много хора и нашата асоциация се ангажира да направи озонотерапията по-достъпна. Като осигурява висококачествено образование и обучение, провежда изследвания и се застъпва за правата на пациентите, БАКОТ работи над това, да превърне озонотерапията в по-широко приета и използвана терапия.

Нашите Дейности

За постигане на целите на Асоциацията, ние осъществяваме следните основни дейности:

Проучване и изследователска дейност

 • научноизследователска дейност в областта на профилактика, диагностика и лечение на различни заболявания чрез прилагане на медицински озон и други съвременни методи и технологии;

Информация

 • научно-образователни, информационни, рекламни и други дейности за популяризиране на озонотерапията;

 

Образование

 • организиране на обучения, конгреси, симпозиуми и други подобни прояви по проблемите на медицинската наука и лечебните практики, свързани с приложението на озонотерапията;
 • разработване и прилагане на програми за факултативно и следдипломно обучение по озонотерапия за лекари от различни медицински специалности;
 • подпомагане и обучение на членовете за непрекъснато усъвършенстване на техните професионални знания и умения в областта на озонотерапията и улесняване достъпа до знания;

Семинари, работни срещи, симпозиуми и конгреси

 • Членовете могат да посещават семинари, работни срещи, симпозиуми или конгреси, организирани от БАКОТ. Тези събития са чудесен начин да придобиете нови умения, да общувате с други професионалисти и да сте в крак с най-новите тенденции в областта.

Подпомагане и подкрепа

 • изготвяне на предложения до Министерство на здравеопазването, Висшите медицински институти и университети и други институции в страната, експертизи по проблемите, свързани с лечението на заболявания в различни отрасли на медицината чрез моно или съпътстваща озонотерапия с оглед намаляване нивото на заболеваемост и смъртност;

Нашият УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ - Председател

Проф. д-р Красимир Желев

Д-р Красимир Желев е анестезиолог, специалист по лечение на болка със съвременни и алтернативни методи. Завършва медицинското си образование в Медицинска академия Дрезден, Германия. Специализира анестезиология, интензивно лечение и терапия на болката в университетските болници в Дрезден, Мюнстер/Германия и Гилдфорд/Англия. Открива собствен офис в Гютерсло/Германия. През 2013 г. продължава кариерата си в Университетската болница в Цюрих/Швейцария. От 2016 г. практикува в своя лекарски кабинет в Кройцлинген, на езерото Констанс, Швейцария.

Д-р Красимир Желев има дългогодишен опит като координатор, референт и консултант в здравния сектор по света.

Членство в медицински организации: Швейцарско Медицинско Дружество Тургау, Фрауенфелд Швейцарско Медицинско Дружество за Неврална Терапия, Берн Българско Дружество по Традиционна Китайска Медицина, София Швейцарско Медицинско Дружество по Акупунктура, Китайска Медицина и Аурикуломедицина, Цюрих Германско Дружество за Акупунктура и Неврална Терапия, Бад Лобенщайн Германско Дружество по Утвърдена Медицина, Щутгарт Международно Дружество за Неврална Терапия по Хунеке, Фройденщадт Германско Дружество за Лечение на Болката, Берлин.

Говорими езици: Немски, Български, Английски, Испански, Руски, Сърбохърватски.

Нашият УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ - членове

Mariana Nikolova

Мариана Николова

Мариана Николова е бизнес дама и предприемач в областта на частната медицина през последните 30 години.

Тя е основател, собственик и управител на Медицински център КОРТЕКС в София, България, който е извънболничен център за консултация, диагностика и лечение на предимно неврологични и психиатрични заболявания с голям обем методи за апаратна физиотерапия. Опита и знанията по озонотерапия на ръководения от нея клиничен център надхвърля вече 15 години.

Г-жа Николова е и един от съучредителите и спонсорите на Българската Асоциация по Кислородо Озоно Терапия.

Мариана Николова е дипломиран физик и има завидни практически познания и в областта на маркетинга и обществените услуги.

Говорими езици: Руски.

Dr.-Georgi-Petreshkovski

Д-р Георги Петрешковски

Д-р Петрешковски е невролог и неврофизиолог.

Завършва Медицински Университет в София през 2000 г. като дипломиран лекар, а по-късно през 2009 г. придобива специалност по Нервни болести към същия университет и получава правоспособност като Невролог. Има допълнителна следдипломна квалификация по ”Клинична Неврофизиология” със сертификат за Електроенцефалография (2010), Електромиография (2011) и Отоневрологични изследвания (2018).

Д-р Георги Петрешковски също има опит в извършването на Невровегетативни тестове. Има над 12-годишна клинична практика при различни неврологични заболявания като дискова херния, епилепсия, инсулти, множествена склероза, главоболие, невралгии, хронична болка, Паркинсон и др.

Д-р Петрешковски работи с озонови медицински методи от 10 години.

В момента е Медицински Управител на Медицински Център КОРТЕКС в София от 2011 г.

Говорими езици: Английски.

Dr.-Radoslav-Toshkov

Д-р Радослав Тошков

Д-р Тошков е общопрактикуващ лекар, завършил Медицински Университет София през 1997 г. За кратко е работил в клиники по вътрешни болести, кардиология и психиатрия.

През 1998 г. д-р Тошков започва частна практика като холистичен лекар. Специализирал е в различни области на холистичната и функционална медицина, включително иридология и фитотерапия.

Д-р Тошков е основател на марката Хербамедика, създадена през 1994 г., когато той е още студент по медицина. Хербамедика е нарицателно за висококачествени хранителни добавки, които д-р Тошков използва в своята клинична практика.

Д-р Тошков е специалист в областта на холистичната и функционална медицина. Той е убеден, че здравето е състояние на цялостно благополучие и че физическото, психическото и емоционалното здраве са тясно свързани. Д-р Тошков прилага холистичен подход при лечението на своите пациенти, като се съобразява с всички аспекти на тяхното здраве.

Говорими езици: Английски.

Dr.-Eduard-Fadel

Д-р Едуард Фадел

Д-р Фадел завършва Медицински Университет София през 1993 г. като дипромиран лекар. До 1996 г. е представител на фармацевтичния концерн "БАЙЕР" за България в областта на медицинската техника.

През 2013 г. придобива специалност по естетична медицина от Американската Академия за Естетична Медицина. През 2015 г. основава Американския Център за Естетична Медицина в София. През 2016 г. той окончателно се завръща в България и работи като лекар на самостоятелна практика.

Говорими езици: Английски.