БАКОТ бе приета за член на Световната Федерация по Озонотерапия WFOT