Напомняне!

Напомняме на редовите членове на БАКОТ, които все още не са заплатили годишен членски внос за 2024 от 60лв за лекари и 30 лв за други медицински специалисти, че могат да направят това по банков път на посочената сметка на асоциацията: БАНКОВА СМЕТКА НА БАКОТ: IBAN: BG98BPBI81701603195390 BIC: BPBIBGSF БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КИСЛОРОДО – ОЗОНО ТЕРАПИЯ БАКОТ БУЛСТАТ: 175891291 МОЛ: КРАСИМИР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: годишен членски внос 2024 за (трите имена на вносителя)

Напомняне - заплащане на годишен членски внос за 2024